Stavningskontroll svenska online

Du kan låta LibreOffice automatiskt kontrollera stavningen medan du skriver, och stryka under eventuellt felstavade ord med en röd, vågig linje.
Så här kontrollerar du stavning automatiskt medan du skriver

Choose Tools – Automatic Spell Checking.

Högerklicka på ett ord med en röd, vågig understrykning, och välj sedan något av de ersättningsord som föreslås i listan, eller från undermenyn AutoKorrigering.

If you choose a word from the AutoCorrect submenu, the underlined word and the replacement word are automatically added to the AutoCorrect list for the current language. To view the AutoCorrect list, choose Tools – AutoCorrect – AutoCorrect Options, and then click the Replace tab.

Du kan också lägga till det understrukna ordet i den personliga ordlistan genom att välja Lägg till.

Stavningskontroll i dialogrutan Inställningar(menyn QuarkXPress/Redigera) kan du ställa in olika alternativ för stavningskontroll.

I området Kontrollera stavningen för undantag:
Markera Ignorera ord med siffror om du inte vill kontrollera stavningen för ord som innehåller siffror.
Markera Ignorera Internet och filadresser om du inte vill kontrollera stavningen för e-postadresser och webbadresser (URL).
Markera Ignorera inledande versal för tyska om du inte vill kontrollera ord med inledande versal som är inställda för tyska språk – tyska, schweizertyska grammatik kontroll, reformerad tyska och reformerad schweizertyska – under stavningskontrollen.
Markera Ignorera inledande versal för andra språk än tyska om du inte vill kontrollera ord med inledande versal som är inställda för språk som inte är tyska under stavningskontrollen.

I området Reformerade språk, kan du markera Använd reformerad tyska 2006 för att använda reformerade tyska regler när du kontrollerar stavningen för text som har kodats med det tyska teckenspråket.

Svenska Akademiens grammatik (SAG). Detta är den svenska standardgrammatiken, avsedd för universitetsstuderande, forskare, lärare, professionella språkbrukare och en språkintresserad allmänhet. Här ges en utförlig beskrivning av svenska språket i tal och skrift med tonvikt på de gemensamma dragen och med hjälp av en huvudsakligen traditionell begreppsapparat och terminologi. Svenska Akademiens grammatik omfattar fyra volymer: 1 Inledning, bibliografi, register; 2 Ord; 3 Fraser; 4 Satser och meningar.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>